Gården

Lyckås Gård är en släktgård sedan 1921 och Lars bedriver än idag en aktiv jordbruksproduktion på åkrarna runt omkring. Det finns en mindre fårbesättning och även lite husdjur, vilka ger en genuin prägel typ Bo på Lantgård. Gården ligger i Buskeröds by cirka 3 km från Öresund och Viken i ett öppet odlingslandskap med underbar utsikt runt om. Det är nära till det mesta ända märks avskildheten här. Det är 20 km till Helsingborg i söder och lika långt till Kullaberg i norr.

Sedan år 2002 har gårdsmiljön genomgått en omfattande förändring. Vår strävan har hela tiden varit att behålla de gamla byggnadernas genuina charm. Det gamla fina gråstensstallet från 1917, är nu helt ombyggt och här finns numera sedan år 2006 två nya, stora och bekväma stallägenheter, Blåbärsstället och Smultronstället. Dessutom inryms på nedervåningen en djurklinik för smådjur som Åse sköter samt en festlokal "Salongen", som går bra att hyra för den som vill fira högtidsdagar med mera i en genuin miljö. Den lyckade ombyggnationen bekräftades med ett hederspris i Lantbruket Affärers byggnadstävling 2007.

På stallets övervåning har vi sedan fortsatt med att göra klar en konferensdel med två större välutrustade utbildningslokaler för uthyrning samt vår utemiljö har berikats med grillhörna, utespabad och halvaallé av valnötsträd, där ett träd fick sin första valnöt 2017. Plantorna härstammar från vårt egna stora träd som utsetts till Skånes största vid Länsstyrelsens inventering. En grannfastighet köptes 2017, där det under 2018 kommer att ske renoveringar för två nya lägenheter. Detta får vi anledning att återkomma mer till. Närmare i tiden är den boulebana som anläggs bakom grillhörnan. Vi hoppas denna blir välbesökt under år 2018.