Vårskön flygbild över Lyckås Gård tagit från sydöst den 27 april 2014.